KONFERENCJA

Kapitał i Instrumenty dla Rozwoju

Polski Fundusz Rozwoju, Pracownicze Plany Kapitałowe, Pracownicze Programy Emerytalne, narzędzia dla rozwoju przedsiębiorstw  – pracodawcy i przedsiębiorcy jako kluczowi partnerzy
w procesie budowania kapitału

pod Patronatem Honorowym Mateusza Morawieckiego, Prezesa Rady Ministrów RP

Wrocław, 20 września 2018 roku

Aula Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, Budynek A (ul. Fabryczna 29-31)

Udział w konferencji jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy!

O KONFERENCJI

Program Budowy Kapitału jest kluczowym elementem Strategii na rzecz odpowiedzilnego rozwoju.

Program Budowy Kapitału jest kluczowym elementem Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Wsparcie rozwoju firm, ich produktywności i ekspansji zagranicznej, spójnie działający Polski Fundusz Rozwoju oraz utworzenie powszechnego systemu dobrowolnych, III filarowych pracowniczych programów emerytalnych w sektorze przedsiębiorstw – tzw. Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) to kolejne istotne kroki zmian systemowych.

Pracodawcy i przedsiębiorcy są istotnymi partnerami w realizacji tych działań strategicznych

Koniec 2018 roku oraz rok 2019 mogą zapisać się w historii Polski jako czas systemowych zmian w systemie zabezpieczenia emerytalnego. Zmiany te dotyczyć będą wprowadzenia nowej instytucji Pracowniczych Planów Kapitałowych. Planowana reforma dotyczyć będzie wielu przedsiębiorców oraz zatrudnianych przez nich pracowników. W związku z powyższym, w kontekście funkcjonujących Pracowniczych Programów Emerytalnych, niezwykle ważnym jest upowszechnianie rzetelnych informacji nad potencjalnymi skutkami planowanych zmian, a także właściwe przygotowanie pracodawców do nowych obowiązków. Spotkanie ma służyć także analizom oraz dyskusji nad innowacyjnymi rozwiązaniami finansowymi dla przedsiębiorców.

Tematy:
• Możliwości rozwoju przedsiębiorstw w oparciu o lokalny i długoterminowy kapitał prywatny;
• Zmiany w systemie emerytalnym dla pracodawców, Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) a Pracownicze Programy Emerytalne (PPE) – porównanie;
• Instrumenty dla rozwoju biznesu: narzędzia inwestycyjne, systemy motywacyjne.

PROGRAM KONFERENCJI

Kapitał i Instrumenty dla Rozwoju

REJESTRACJA ( 9:00 - 10:00 )

10:00-10:15 Otwarcie Konferencji

Beata Staszków – Prezes Zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź
Marek Kowalski – Przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich
prof. dr hab. inż. Jacek Mercik – Prorektor ds. Nauki i Rozwoju Kadr Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu

10:15-10:45 Wystąpienie Gości Honorowych

Mirosława Stachowiak – Różecka; Poseł na Sejm RP, Współpraca z przedsiębiorcami w kontekście Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju
Paweł Borys – Prezes Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju S.A.; Strategia współpracy instytucji rozwoju w ramach Polskiego Funduszu Rozwoju - w trakcie uzgadniania

10:45 – 12:15 I PANEL  

Polski Fundusz Rozwoju, Pracownicze Plany Kapitałowe, Pracownicze Programy Emerytalne – pracodawcy i przedsiębiorcy jako kluczowi partnerzy w procesie budowania kapitału

1. prof.nadzw. dr hab. Katarzyna Kreczmańska-Gigol – Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych KGHM Polska Miedz S.A.; Doświadczenia z realizacji programu PPE w KGHM Polska Miedź S.A.           
2. Paweł Borys – Prezes Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju S.A.; Praktyczne rozwiązania finansowe i poza finansowe dla firm, rozwój innowacji, finanse na start i wzrost           
3. dr Marcin Wojewódka – Wojewódka i Wspólnicy Sp. K.; Pracownicze Plany Kapitałowe – III filar –wybrane wyzwania nowego systemu
4. dr Antoni Kolek – Instytut Emerytalny; Spodziewana oferta produktowa podmiotówrynkowych w zakresie PPK
5.  Łukasz Kwiecień – Wiceprezes Zarządu PKO TFI S.A.; PPK – łatwiej niż myślisz!

PRZERWA (12:30 – 12:45)

12:30 – 13:45 II PANEL

Akademia Finansów Financial Solutions
Wprowadzenie: Tomasz Iwaniec – Właściciel, Financial Solutions Zagłębie Miedziowe oraz TargiBiznesu.pl

1. Rafał Jodko – Prezes Zarządu RRJ Group; Jak zapewnić efektywność grupowych programów pracowniczych.
Budowa i zarządzanie systemami motywacyjnymi w firmach. Propozycja innowacyjnych rozwiązań dla przedsiębiorców.

13:45 – 14:05 Prezentacja Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU SA

Tomasz Fronczak – Dyrektor Biura Programów Emerytalno-Oszczędnościowych TFI PZU SA;
Doświadczenia ze współpracy przy realizacjach programów PPE i PPK

LUNCH (14:05 – 14:45)

III PANEL 14:45– 16:00

PPK, PPE – konsekwencje zmian w systemie, korzyści dla uczestników, możliwe kierunki działania – panel dyskusyjny

Moderator: dr Antoni Kolek – Instytut Emerytalny; Wprowadzenie: System emerytalny: diagnoza i wyzwania

1. Marek Kowalski – Przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich
2. Wilhelm Mikołajczyk – Dyrektor Zarządzający PionemSprzedaży, PKO TFI S.A.
3. Przedstawiciel KGHM S.A. (w trakcie uzgadniania)
4. Bogusław Szarek – I Wiceprzewodniczący Rady Krajowej Sekcji Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarność”; Członek Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź SA
5. dr Marcin Wojewódka – Wojewódka i Wspólnicy Sp. k.
6. dr Sebastian Jakubowski – Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
7. Tomasz Fronczak – Dyrektor Biura Programów Emerytalno-Oszczędnościowych TFI PZU SA
8. dr hab. Mariusz Czekała, prof. WSB - Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

PRELEGENCI

Poznaj bliżej osoby prowadzące konferencję

Marek Kowalski

Przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich

Członek Rady Dialogu Społecznego iNadzwyczajnego Zespołu ds. Zamówień Publicznych przy Radzie Dialogu Społecznego, ekspert w zakresiezamówień publicznych, rynku pracy oraz zatrudnienia i rehabilitacji osóbniepełnosprawnych. W marcu 2017 rokupowołany przez Ministra Rozwoju Mateusza Morawieckiego jako członek RadyZamówień Publicznych....

Dowiedz się więcej

Beata Staszków

Prezes Zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź

Menedżerz  ponad dwudziestoletnim doświadczeniem pracy w Polsce i Wielkiej Brytanii oraz potwierdzonymi sukcesami w zakresie poprawy jakości świadczonych usług w instytucjach non-for-profit, uczelniach wyższych oraz firmachkon sultingowych. W latach 1991-2001 pracowała w nowo powstających uczelniach wyższych takich jak Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych...

Dowiedz się więcej

Dr Marcin Wojewódka

Założyciel Kancelarii Wojewódka i Wspólnicy Sp. k.

Członek Zarządu Instytutu Emerytalnego Sp. z o.o., radca prawny, założyciel Kancelarii Wojewódka i Wspólnicy
Sp. k., Członek Zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,nadzorujący Pion Administracji i Zamówień Publicznych w latach 2016-2017. Członek Stowarzyszenia Prawa Pracy. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz ...

Dowiedz się więcej

dr Antoni Kolek

Prezes Zarządu Instytutu Emerytalnego Sp. z o.o.

Prezes Zarządu Instytutu Emerytalnego Sp. z o.o. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z ubezpieczeniami społecznymi. W 2016 roku był Koordynatorem Przeglądu systemu emerytalnego „Bezpieczeństwo dzięki odpowiedzialności”. Posiada doświadczenie w zarządzaniu w administracji publicznej. Pełnił funkcję Dyrektora Gabinetu Prezesa ZUS...

Dowiedz się więcej

Tomasz Iwaniec

Właściciel Financial Solutions Zagłębia Miedziowego
oraz TargiBiznesu.pl

Ekspert z wieloletnim doświadczeniem w zakresie produktów finansowych dostępnych na rynku polskim.Twórca projektu Akademia Finansów stawiającego na edukację i podnoszenie świadomości przy podejmowaniu decyzji finansowych. Praktyk nawiązywania długo falowych relacji w biznesie...

Dowiedz się więcej

Radosław Jodko

Prezes Zarządu RRj Group

Prezes Zarządu RRJ Group.Analityk rynków finansowych i doradca finansowy z kilkunastoletnim doświadczeniem w tworzeniu planów finansowych dla klientów indywidualnych i firm. Specjalizuje się w badaniu psychologicznych podstaw decyzji finansowych oraz natury finansowej jednostek i grup społecznych. Propagator analizy ekonomicznych....

Dowiedz się więcej

prof. nadzw. dr hab.
Katarzyna Kreczmańska-Gigol

Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych
KGHM Polska Miedz S.A.

Absolwent Wydziału Handlu Wewnętrznego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończyła studium doktoranckie Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, gdzie zdobyła tytuł doktora nauk ekonomicznych oraz tytuł doktora habilitowanego nauk ekonomicznych
w dyscyplinie finanse.

Dowiedz się więcej

Tomasz Fronczak

Dyrektor Biura Programów
Emerytalno-Oszczędnościowych TFI PZU SA

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Prawa i Administracji, Podyplomowe studium Ubezpieczeń Gospodarczych na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Od 18 lat związany z rynkiem finansowo –ubezpieczeniowym. Od 2007 związany z TFI PZU SA...

Dowiedz się więcej

dr Sebastian Jakubowski

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa,Administracji i Ekonomii

Doktor nauk prawnych,adiunkt na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych. Specjalizuje się w problematyce funkcjonowania krajowego rynku emerytalnego, zagadnieniach transformacji systemów...

Dowiedz się więcej

Łukasz Kwiecień

WiceprezesZarządu PKO TFI SA

Od 2002 r. do 2005 r.był m.in. Doradcą Prezesa Narodowego Banku Polskiego i Głównym Specjalistą wDepartamencie Komunikacji Społecznej NBP. Jeszcze wcześniej związany byłzmediami - m.in. jako redaktor naczelny gazety Giełdy "Parkietu" (iczłonek zarządu Parkiet Media SA) oraz "Gazety Bankowej".

Dowiedz się więcej

Wilhelm Mikołajczyk

Dyrektor Zarządzający
Pionem Sprzedaży w PKO TFI

Posiada wieloletnie doświadczenie w budowie, szkoleniu
i zarządzaniu siecią sprzedaży produktów finansowych oraz wprowadzeniu ich do oferty partnerów biznesowych. W ostatnich latach z sukcesem rozwijał projekt PPE
w PKO TFI, dzięki czemu Towarzystwa jest w gronie liderem w tej dziedzinie.

Dowiedz się więcej

dr hab. Mariusz Czekała

prof. WSB - Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, kierunek Ekonometria i Statystyka (1983), oraz Uniwersytetu Wrocławskiego, kierunek- Matematyka(sekcja zastosowań)(1986) Od 1984 do 2012 pracował na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
  w Katedrze Ekonometrii...

Dowiedz się więcej
Organizator konferencji
Patronat Honorowy
Patronat
Partner Merytoryczny
Partner Finansowy
Patronat Medialny
KONTAKT

Rejestracja

Ze względów organizacyjnych uprzejmie prosimy o rejestrację (potwierdzenie obecności) do dnia 17.09.2018 roku.
Dziękujemy za rejestrację.
Przepraszam. Twoja wiadomość nie została wysłana. Spróbuj ponownie później.

Związek Pracodawców Polska Miedź
ul. Chopina 2, 59-300 Lubin
tel: 076/ 847 85 85
e-mail: sekretariat@pracodawcy.pl